moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję
Zamówienia publiczne 2017
L.p. Nazwa Data publikacji
Dokumenty do pobrania
27.

Informacja o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

11.12.2017

Informacja o wynikach postępowania

26.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

29.11.2017

Informacja o złożonych ofertach

25. 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert.

 

21.11.2017

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz średniej ceny

Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz średniej ceny

24.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

17.11.2017

Odpowiedź na zapytanie

 23.

Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

17.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

22.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie nr 12/2017

 

10.11.2017

Ogłoszenie_o_zamówieniu_614507-N-2017

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Oferta

Załącznik nr 1 do SIWZ_Oferta wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz cenowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz średniej ceny netto

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz średniej ceny netto_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie kapitałowe

Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie kapitałowe_wersja edytowalna

Załącznik nr 7 do SIWZ__Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ__Wykaz usług_wersja edytowalna

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SIWZ_Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 9 do SIWZ_Tabela rozliczeniowa_wersja edytowalna

Załącznik nr 10 do SIWZ_Gwarancja WIW

Załącznik nr 10 do SIWZ_Gwarancja WIW_wersja edytowalna

 

21.

Informacja o wynikach postępowania nr 11/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M7 – „Polska Zbrojna MSPO”

10.07.2017

Informacja

20.

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer 9/2017 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504454-N-2017 w dniu 10 maja 2017 roku

 

01.06.2017

Informacja

19.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 9/2017 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504454-N-2017 w dniu 10 maja 2017 roku

 

30.05.2017

Informacja

18.

Informacja o wynikach postępowania nr 10/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M6 – „Polska Zbrojna Obrona Terytorialna”

 

11.05.2017

Informacja

17.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie nr 9/2017

10.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 504454-N-2017

SIWZ do przetargu nr 9_2017

Załącznik nr 1 do SIWZ_nr 1 do umowy _Opis przedmiotu zamówienia_parametry_05_2017

Załącznik nr 1 do SIWZ_nr 1 do umowy _Opis przedmiotu zamówienia_parametry_wersja edytowalna

Załącznik nr 1A do SIWZ_nr 1A do umowy _ Formularz cenowy_05_2017

Załącznik nr 1A do SIWZ_nr 1A do umowy _ Formularz cenowy_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 2 do SIWZ_nr 2 do umowy OFERTA_05_2017

Załącznik nr 2 do SIWZ_nr 2 do umowy OFERTA_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie o spełnianiu warunków_05_2017

Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie o spełnianiu warunków_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 4 do SIWZ_ Oświadczenie o wykluczeniu05_2017

Załącznik nr 4 do SIWZ_ Oświadczenie o wykluczeniu_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 5 do SIWZ_ Oświadczenie o grupie kapitałowej_05_2017

Załącznik nr 5 do SIWZ_ Oświadczenie o grupie kapitałowej_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 6 do SIWZ _Wzór umowy_05_2017

16.

Informacja o wynikach postępowania nr 8/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M4 – „Kwartalnika Bellona”

 

27.04.2017 Informacja
15.

Informacja o wynikach postępowania nr 7/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M6 – „Kuriera Weterana”

 

04.04.2017 Informacja
14.

Informacja o wynikach postępowania nr 6/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia sześciu edycji wydawnictwa M3 – dwumiesięcznika „Przegląd Sił zbrojnych”

 

31.03.2017 Informacja
13. 

Informacja o wynikach postępowania nr 5/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi drukowania i dostarczania 11edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”

 

29.03.2017 Informacja
12. 

Informacja o wynikach postępowania nr 4/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi drukowania i dostarczania 4 edycji wydawnictwa M2 – kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”

28.03.2017 Informacja
11.

Informacja o wynikach postępowania nr 3/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”

13.03.2017 Informacja
10.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

 

24.02.2017 Informacja
9.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

 

02.02.2017 Informacja
8.

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 25 – albumu pod roboczą nazwą „Rekonstrukcje”

 

02.02.2017 Informacja
7.

Informacja o wynikach postępowania nr 2/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 6 – folderu „Buzdygany 2016”

02.02.2017

Informacja

6.


Informacja o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer 15/2016 na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667-2016 w dniu 15.12.2016 r.

23.01.2017

Informacja

5.


Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

23.01.2017

Odpowiedź

4.

Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

Uwaga – zmiana terminu składania ofert

17.01.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 3

Odpowiedź na zapytanie_modyfikacja treści SIWZ

2 Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ

2 Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta_wersja edytowalna

3.

Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

12.01.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2

Modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1B do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1B do SIWZ_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SIWZ_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 3A do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 3A do SIWZ_wersja edytowalna 

2.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

5.01.2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1.


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 15/2016 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667 w dniu 15.12.2016 r.

3.01.2017

Informacja


Sejmowa debata o bezpieczeństwie
 
„Pierwsza Drużyna” na start
Najmłodsi artyści Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO