moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję
Zamówienia publiczne 2021

 

L.p. Nazwa Data publikacji
Dokumenty do pobrania
 

Plan zamówień publicznych w WIW na 2021 rok

18.06.2021

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

19.

Informacja o wynikach postępowania nr 10/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa M5 – magazynu „Terytorials”.

26.11.2021

Informacja o wynikach postępowania 10_2021

18.

Informacja o wynikach postępowania nr 9/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa M9 – książki w dwóch tomach pod tytułem „Duszpasterstwo wojskowe w Polsce 1918–1923”.

17.11.2021

Informacja o wynikach postępowania 9_2021

17.

Informacja o wynikach postępowania nr 8/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa T1 – książki pod roboczym tytułem „Sojusznicy”.

17.08.2021

Informacja o wynikach postępowania 8_2021

16.

Informacja o wynikach postępowania nr 6/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa T4 – książki pod roboczym tytułem „Baczyński uszlachetnia”.

13.07.2021

Informacja o wynikach postępowania 6_2021

15.

Informacja o wynikach postępowania numer 7/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

08.07.2021

Wybór oferty w postępowaniu 7_2021

 14.

Korekta informacji o złożonych ofertach w postępowaniu numer 7/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

05.07.2021

Korekta informacji o złozonych ofertach do postępowania 7_2021

 13.

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu numer 7/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

05.07.2021

Informacja o złozonych ofertach do postępowania 7_2021

12.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 7/2021) dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

05.07.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

11.

Odpowiedzi do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, numer 7/2021 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021 r. pod numerem  2021/BZP 00087115/01

29.06.2021

Odpowiedzi do postępowania 7_2021

10.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych w celu zawarcia umowy na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie. Postępowanie nr 7/2021, nr ogłoszenia: 2021/BZP 00087115/01, identyfikator postępowania z ogłoszenia o zamówieniu: ocds-148610-1bd52bab-cf3a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

18.06.2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_Oferta _wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_Oferta

Załącznik nr 2 do SWZ, nr 2 do umowy _ OPZ

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy-wersja edytowalna

Załącznik nr 5  do SWZ_Wykaz usług

Załącznik nr 5  do SWZ_Wykaz usług_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ, nr 4 do umowy- Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO_ wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SWZ_klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 10  do SWZ_Gwarancja

Załącznik nr 10  do SWZ_Gwarancja_wersja edytowalna

 

9.

Informacja o wynikach postępowania nr 5/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 5 (pięciu) edycji wydawnictwa M2 –„Polska Zbrojna.Historia”.

21.05.2021

Informacja o wynikach postępowania 5_2021

8.

Informacja o wynikach postępowania nr 4/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 4 (czterech) edycji wydawnictwa M4 – „Kwartalnika Bellona”.

07.05.2021

Informacja o wynikach postępowania KB

7.

Informacja o wynikach postępowania nr 3/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 6 (sześciu) edycji wydawnictwa M3 – dwumiesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych”.

05.05.2021

Informacja o wynikach postępowania PSZ 3_2021

6.

Informacja o unieważnieniu postępowania numer 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00030829/01

27.04.2021

Unieważnienie postępowania 1_2021

5.

Informacja o wynikach postępowania nr 2/2021 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 12 (dwunastu) edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”.

26.04.2021

Informacja o wynikach postępowania 2_2021

4. 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu numer 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00030829/01

21.04.2021

Informacja o złożonych ofertach do postępowania 1_2021

3.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, numer 1/2021 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00030829/01

 

20.04.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

2.

Odpowiedzi do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, numer 1/2021 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00030829/01

19.04.2021

Odpowiedzi do postępowania 1_2021

 1.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w celu zawarcia
umowy na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie. Postępowanie nr 1/2021.

12.04.2021

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SWZ

 Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy oferta

 Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy oferta wersja edytowalna

 Załącznik nr 2 do SWZ, nr 2 do umowy OPZ

 Załącznik nr 3 do SWZ, nr 3 do umowy Formularz cenowy

 Załącznik nr 3 do SWZ, nr 3 do umowy Formularz cenowy wersja edytowalna

 Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy

 Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy wersja edytowalna

 Załącznik nr 5 do SWZ

 Załącznik nr 5 do SWZ
wersja edytowalna

 Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy

 Załącznik nr 7 do SWZ, nr 4 do umowy Tabela rozliczeniowa

 Załącznik nr 8 do SWZ RODO

 Załącznik nr 8 do SWZ RODO wersja edytowalna

 Załącznik nr 9 do SWZ Klauzula informacyjna RODO

 Załącznik nr 10 do SWZ

Wzór gwarancji

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO