moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję
Zamówienia publiczne 2023

Bieżące informacje o przetargach i zamówieniach
realizowanych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy


Uwaga! Wojskowy Instytut Wydawniczy ogłasza swoje zamówienia także za pośrednictwem
internetowej Platformy Zakupowej.

L.p. Nazwa Data publikacji
Dokumenty do pobrania
20.

Informacja o wynikach postępowania nr 10/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 8 (ośmiu) edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”.

05.10.2023

Informacja o wynikach postępowania 10_2023

 19.

Informacja o wynikach postępowania nr 9/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 4 (czterech) edycji wydawnictwa M2 – kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”.

07.09.2023

Informacja o wynikach postępowania 9_2023

18.

Informacja o wynikach postępowania nr 8/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa M6 –folderu okolicznościowego na rocznicę Powstania Warszawskiego

13.07.2023

Informacja o wynikach postępowania 8_2023

17.

Informacja o wynikach postępowania nr 7/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa książkowego M7 – pod tytułem „Na RWD-5 przez Atlantyk” – wraz z etui.

06.07.2023

Informacja o wynikach postępowania 7_2023

16.

Informacja o wynikach postępowania numer 6/2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00251505/01

28.06.2023

 

Informacja o wynikach postępowania nr 6_2023

15.

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 6/2023) dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00251505/01

23.06.2023

Informacja o złożonych ofertach

14.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 6/2023) dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-06-07 pod numerem: 2023/BZP 00251505/01

23.06.2023

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

13.

Odpowiedzi do zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, numer 6/2023 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00251505/01

20.06.2023

Odpowiedzi do postępowania
nr 6 2023

12.

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, numer 6/2023 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2023 r.
pod numerem nr 2023/BZP 00264133/01.

17.06.2023

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023_BZP 00264133_01

11.

Informacja o wynikach postępowania nr 5/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 4 (czterech) edycji wydawnictwa M4 – „Kwartalnika Bellona”

13.06.2023

Informacja o wynikach postępowania 5_2023

10.

Informacja o wynikach postępowania nr 4/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 4 (czterech) edycji wydawnictwa M3 – kwartalnika „Przegląd Sił Zbrojnych”.

12.06.2023

Informacja o wynikach postępowania 4_23

 9.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym numer 6/2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-06-07 pod numerem: 2023/BZP 00251505/01 

07.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_6_2023

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_oferta 

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_oferta _wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ, nr 2 do umowy _ OPZ

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy-wersja edytowalna

Załącznik nr 5  do SWZ_wykaz usług

Załącznik nr 5  do SWZ_wykaz usług_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ, nr 4 do umowy - Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO

Załącznik nr 9 do SWZ_klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 10  do SWZ

Załącznik nr 10  do SWZ_wersja edytowalna

7.

Informacja o wynikach postępowania nr 3/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 6 (sześciu) edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”.

04.05.2023

 

Informacja o wynikach postępowania 3_2023

6.

Informacja o wynikach postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer 2/2023, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. pod numerem 2023/S 040-116255r., prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego

12.04.2023

Informacja o wynikach postępowania 2 2023

5.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 2/2023,  prowadzonym  w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. pod numerem 2023/S 040-116255

27.03.2023

Informacja z otwarcia ofert

4.

Modyfikacja SWZ z 15.03.2023 w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2023 w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego

15.03.2023

 

MODYFIKACJA treści SWZ_15.03.2023 c

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony zadanie 1_ZMODYFIKOWANY 15_03_2023

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony zadanie 1_ZMODYFIKOWANY 15_03_2023_edytowalny

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY 15_03_2023

 

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY 15_03_2023_edytowalny

3.

Modyfikacja SWZ w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2023 w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego

13.03.2023

MODYFIKACJA treści SWZ c

Zał. nr 3 do SWZ_formularz oferty ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 3 do SWZ_formularz oferty ZMODYFIKOWANY _edytowalny

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY_edytowalny

Zał. nr 3B do SWZ_Zadanie 2_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY

Zał. nr 3B do SWZ_Zadanie 2_formularz cenowy ZMODYFIKOWANY_edytowalny

2.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2023 w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego

24.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS040-116255-pl

SWZ 2_023

Zał. 1A do SWZ opis dla zadania 1

Zał. 1B do SWZ opis uszczegolowiony zadanie 1

Zał. 1B do SWZ opis uszczegolowiony zadanie 1_edytowalny

Zał. 1C do SWZ opis dla zadania 2

Zał. 1D do SWZ opis uszczegółowiony zadanie 2

Zał. 1D do SWZ opis uszczegółowiony zadanie 2_edytowalny

Zał. nr 2 do SWZ_JEDZ_edytowalny

Zał. nr 2 do SWZ_JEDZ_edytowalny

Zał. nr 3 do SWZ_oferta

Zał. nr 3 do SWZ_oferta_edytowalny

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy_edytowalny

Zał. nr 3B do SWZ_Zadanie 2_formularz cenowy

Zał. nr 3B do SWZ_Zadanie 2_formularz cenowy_edytowalny

Zał. nr 4 do SWZ_wykaz usług

Zał. nr 4 do SWZ_wykaz usług_edytowalny

Zał. nr 5 do SIWZ_wzór umowy ramowej

Zał. nr 5A do SIWZ_wzór umowy realizacyjnej

Zał. nr 5B do SIWZ_wzór umowy realizacyjnej 2

Zał. nr 6 do SWZ_oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

 Zał. nr 6 do SWZ_oświadczenie o powiązaniach kapitałowych_edytowalny

Zał. nr 7 do SWZ_oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 7 do SWZ_oświadczenie Wykonawcy_edytowalny

1.

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2023 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 2 (dwóch) edycji wydawnictwa M2 – „Polska Zbrojna. Historia”.

23.01.2023

Informacja o wynikach postępowania 1_2023

 

Archiwum zamówień publicznych:

2022
2021

2020

2019

2018

2017
2016
2015

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 2/2023,  prowadzonym  w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. pod numerem 2023/S 040-116255


Ostatnia droga Pileckiego
 
Przysięga w Limanowej
Hełmy – nowoczesne i na miarę

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO